29/10/20192.9.3
10.000
04/10/20192.1.1
20.000
29/10/20192.7.3
90.000
04/11/20196.2.1
100.000
20/11/20196.3.2
200.000

Bán hàng

lap top 01

Bán hàng

Laptop

Bán hàng

Mỹ phẩm

Bán hàng

Phụ kiện bida

13/11/201912.5
90.000
17/11/20192.5.3
90.000
07/11/20192.3.5
250.000
10/03/20192.3.6
25.000

Bán hàng

Thời trang 01

Bán hàng

Thời trang 02

Bán hàng

Thú cưng

Bán hàng

Thực phẩm 02

Bán hàng

Trắc địa

30/10/20193.4.1.2
90.000

Bán hàng

Yến sào

13/11/201912.3
90.000
13/11/201912.3
90.000